ویکی‌خبر:حق تکثیر

یادآوری: اگر به دنبال ارزیابی انطباق با قوانین حق‌تکثیر هستید، سری به ویکی‌خبر:راهنمای حق تکثیر بزنید.


نکتهٔ مهم: بنیاد ویکی‌مدیا صاحب حق‌تکثیر متن مقاله‌های ویکی‌خبر یا موارد جانبی دیگر نظیر تصاویر آن نیست. از این رو فرستادن نامه به روابط عمومی و تقاضای اجازه برای باز تولید مطالب بیهوده است. تولید مجدد مطالب با پیروی از مجوز و شرایط فنی کاربست‌پذیر در ویکی‌خبر (ویکی‌خبر:آیینه‌ها و انشعابات) امکان‌پذیر است.

مجوز مورد استفاده در ویکی‌خبر اجازهٔ دسترسی آزاد به مطالب را می‌دهد. این آزادی از نوع آزادی نرم‌افزار است. به این اصل کپی‌لفت می‌گویند. این یعنی مطالب ویکی‌خبر را می‌توان تکثیر کرد و تغییر داد و باز توزیع کرد با این شرط که مطالب جدید همان آزادی‌هایی را که مطالب پیشین به دیگران تفویض کرده‌اند، تفویض کنند و از نویسندگان مقالهٔ ویکی‌خبر یاد کنند (پیوند مستقیم به مقالهٔ ویکی‌خبر این شرطِ یاد از نویسنده را برآورده می‌سازد). پس این باعث می‌شود که مقاله‌های ویکی‌خبر همیشه آزاد بمانند و توسط هر کس با شروط و محدودیت‌هایی که برای اطمینان از آزادماندن مطالب‌اند استفاده توانند شد.

برای برآوردن اهداف فوق متن موجود در ویکی‌خبر دارای حق تکثیر است (به صورت خودکار و بر اساس کنوانسیون برن) و حق تکثیر آن متعلق به مشارکت‌کنندگان ویکی‌خبرست. مجوز آن برای استفادهٔ عموم مجوز مستندات آزاد گنو (GFDL) است. متن کامل مجوز در ویکی‌خبر:متن مجوز مستندات آزاد گنو قابل دسترسی‌است. به دلایل قانونی این متن نباید تغییر یابد.

<blockquote|>

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Content on Wikipedia is covered by disclaimers.

تنها متن انگلیسی GFDL است که از لحاظ قانونی الزام‌آور است: ترجمهٔ بند اول متن انگلیسی فوق (که از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست) چنین است:

اجازه نسخه‌برداری، توزیع و/یا تغییر محتوای ویکی‌خبر تحت مجوز مستندات آزاد گنو، نسخه ۲/۱ و یا نسخه‌های بعدی منتشر شده توسط بنیاد نرم‌افزارهای آزاد داده می‌شود؛ بی هیچ قسمت غیرقابل تغییر، بی هیچ متنی روی جلد، و بی هیچ متنی پشت جلد.

چنان که گفته شد تنها متن انگلسی جی‌اف‌دی‌ال است که از لحاظ قانونی الزام آور است. آنچه در پی می‌آید برداشت‌ها و تفاسیر ما از از این مجوز است: حقوق و تکالیف کاربران و مشارکت‌کنندگان.

حقوق و تکالیف مشارکت‌کنندگان

ویرایش

اگر مشارکتی در ویکی‌خبر کرده‌اید آن را تحت مجوز GFDL (بدون قسمت ناوردا متن جلد رویی یا جلد پشت) در اختیار عموم قرار داده‌اید. برای اینکه مشارکت کنید باید در موضعی باشید که این اجازه را توانید داد این یعنی که:

 • حق تکثیر مواد در اختیار شما باشد. مثلاً خودتان آن را ایجاد کرده باشید .
 • مواد را از مأخذی برگرفته باشید که اجازهٔ انتشار آن تحت مجوز گنو را می‌دهد. برای مثال مواد می‌تواند در عرصهٔ ‌عمومی باشد یا اینکه خود تحت GFDL منتشر شده باشد.

در مورد اول شما خود دارای حق تکثیر مواد خود هستید. بعداً می‌توانید آن را تحت مجوزی دیگر به هر طریق که دوست می‌دارید در جایی دیگر توزیع کنید لیکن حق وا ستاندن مجوز گنو از نسخه‌ای از مواد که در اینجا قرار داده‌اید نمی‌دارید. این نسخه‌ها تا ابد تحت جی‌اف‌دی‌ال خواهند ماند.

در حالت دوم شما مواد جی‌اف‌دی‌الیِ بیرونی را وارد کرده‌اید. بنا بر یکی از شروط جی‌اف‌دی‌ال شما باید پدیدآورنده را یاد کنید و پیوندی به جایگاه نسخهٔ اصلی در شبکه قرار دهید.

استفاده از آثار دارای حق تکثیر دیگران

ویرایش

همهٔ آثار دارای حق تکثیر اند مگر آنهایی که در عرصهٔ عمومی قرار گرفته‌اند یا اینکه واضحاً حق تکثیر آن واگذاشته شده‌است. اگر شما بخشی از اثر دارای حق تکثیر را با شرط اجازهٔ منصفانه به کار برده‌اید یا اینکه از دارندهٔ حق تکثیر اجازهٔ خاص برای استفاده از اثر بر اساس مجوز ما گرفته‌اید باید به این سند اشاره کنید (همراه با نام و تاریخ). هدف ما این است که تا آنجا که ممکن است بتوانیم محتویات ویکی‌خبر را آزادانه توزیع کنیم. بنابراین تصاویر و پرونده‌های صوتی دست‌اول با مجوز چی‌اف‌دی‌ال یا در عرصهٔ عمومی بارها بر پرونده‌های دارای حق تکثیری که منصفانه استفاده می‌شوند ارجحیت می‌دارند.

نگاهی به ویکی‌خبر:نمونهٔ درخواست حق استفاده بیندازید تا فرم نامه‌ای به دارندهٔ حق تکثیر برای دادن اجازهٔ استفاده از اثر وی تحت جی‌اف‌دی‌ال را ملاحظه کنید.

هرگز از موادی که حق تکثیر دیگران را پایمال می‌کنند استفاده مکنید. این کار ممکن است تبعات قانونی برای ما به وجود بیاورد و شدیداً به پروژه آسیب برساند. اگر از حق تکثیر آن شک دارید حتما خودتان آن را بازنویسی کنید.

توجه کنید که قانون حق تکثیر قلمروش بیان خلاقانهٔ نظرات است و نه خود نظرات یا اطلاعات. بنابراین کاملاً قانونی‌است که مقاله‌ای در دانشنامه‌ای یا اثری دیگر مطالعه کرد و بعد مفاهیم را به قلم خود و با بیان خویشتن نوشت و آن را در ویکی‌خبر قرار داد. با این حال اگر آن اثر اصلی یاد نشود کاری غیراخلاقی (ولی نه غیرقانونی) صورت گرفته‌است. به دستبرد فکری و استفادهٔ منصفانه برای بحث‌هایی درباره این که در موارد عادی چه اندازه فرمول‌بندی ِ دوباره لازم است مراجعه کنید.

پیوند به آثار دارای حق تکثیر

ویرایش

از آنجا که بیشتر آثاری که اخیراً تولید شده‌اند دارای حق تکثیر اند تقریباً هر مقالهٔ ویکی‌خبر که منابعش را یاد می‌کند پیوندی به اثری مشمول حق تکثیر خواهد داشت. برای پیوند به مواد مشمول حق تکثیر نیازی به کسب اجازه صاحب آن نیست. درست همانطور که نویسندهٔ یک کتاب نیاز به کسب اجازه برای یادکرد اثر شخصی دیگر در «کتابنامهٔ» کتابش ندارد، ویکی‌خبر نیز محدود به پیوند به مطالب بازمتن یا آزاد نیست.

اگر می‌دانید که یک وب‌گاه بیرونی به طور غیر قانونی دربردارندهٔ اثری مشمول حق تکثیر است به آن نسخهٔ و بخصوص اثری که در آن وب‌گاه است پیوند مدهید. هدایت آگاهانه و عامدانهٔ دیگران به وب‌گاهی که حقوق تکثیر را پایمال می‌کند در ایالت متحدهٔ آمریکا همکاری در تخلف است. پیوند به صفحه‌ای که اثر کسی دیگر را به طور غیرقانونی توزیع می‌کند وجههٔ بدی از ویکی‌خبر و مشارکت‌کنندگانش باقی می‌گذارد. وضعیت حق تکثیر بایگانی‌های اینترنتی در ایالات متحده نامشخص است و مثلاً پیوند به Wayback Machine در قسمت پیوند به بیرون در ویکی‌خبر بلامانع است.

اگر نقض حق تکثیری یافتید

ویرایش

اگر بیم نقض شدن حق تکثیر در جایی می‌دارید باید حد اقل قضیه را در صفحهٔ بحث آن صفحه مطرح کنید. آنگاه دیگران می‌توانند شرایط را بررسی کنند و در صورت لزوم اقداماتی صورت دهند. سودمندترین اطلاعی که مهیا توانید کرد یکی نشانی اینترنتی یا هر گونه اشارت یا ارجاع به منبع یا متنی‌است که تخلف از روی آن صورت گرفته‌است.

بعضی موارد اشتباه از آب در می‌آیند. مثلاً اگر مشارکت‌کننده همان نویسندهٔ متن در جای دیگر و با شرایط تکثیر دیگر باشد. این حق توزیع مجدد مطلب تحت جی‌اف‌دی‌ال را از نویسندهٔ اصلی سلب نمی‌کند. همچنین گاهی اوقات مطالبی در جای دیگری از وب می‌یابید که از ویکی‌خبر کپی شده‌است. در همهٔ این موارد خوب است که به این نکات در صفحهٔ بحث مقاله اشاره کنید تا در آینده باعث اشتباه مجدد نشود.

اگر بعضی مطالب صفحه به‌راستی نقض‌کنندهٔ حق تکثیر است، باید مطالب ناقض حق تکثیر را حذف کرد. به این نکته و منبع اصلی باید در صفحهٔ بحث اشاره شود. اگر بعداً از نویسندهٔ آن اجازه گرفته شد می‌توان مطلب را احیا کرد.

اگر بیم آن می‌رود که همهٔ مطالب صفحه ناقض حق تکثیر باشد آنگاه باید صفحه را ویکی‌خبر:مشکلات حق تکثیر فهرست کرد و مطالب را پاک کرده و هشدار/برچسب لازم را در صفحه قرار داد. اگر پس یک هفته همچنان به نظر آید که صفحه ناقض حق تکثیر است می‌توان آن را حذف کرد

در حالت‌های حادی که مشارکت‌کنندگان علی‌رغم تذکرات لازم، همچنان به قرار دادن مطالب ناقض حق تکثیر در صفحه‌ها ادامه دهند می‌توان برای حفظ پروژهٔ ویکی‌خبر دسترسی ایشان را قطع کرد.

رهنمودهای تصویر

ویرایش

تصویرها و عکس‌ها همچون آثار نوشتاری مشمول حق تکثیر می‌شوند. بالاخره کسی دارندهٔ حق تکثیر است مگر اینکه اثر مشخصاً در عرصهٔ عمومی قرار داده شده باشد. تصاویر موجود در اینترنت نیاز به خوردنِ مستقیم مجوز به‌دست دارندهٔ حق تکثیر یا کسی که بتواند از جانب وی به آنها مجوز زند می‌دارند. عکس‌برداری یا اسکن کردن نشریات و صفحه تلویزیون موجب کپی برداری از تصویر اصلی می‌شوند نه ایجاد یک اثر شخصی. در بعضی موارد می‌توان با پیروی از رهنمودهای استفادهٔ منصفانه از عکسی استفاده کرد.

صفحه‌های شرح تصویر باید برچسب خاصی بخورند تا وضعیت قانونی تصویر مشخص شود شرح مفصل آن در ویکی‌خبر:برچسب‌های حق تکثیر آمده است. تصویرهای برچسب‌ناخورده یا برچسب‌نادرست‌خورده حذف خواهند شد. در حال حاضر مشخص نیست که در شرایطی که تصویری بیش از یک‌بار بارگذاری شده و برچسب‌های حق تکثیر مختلفی خورده باشد چه باید کرد.

عکس‌های دولت ایالات متحده

ویرایش

آثاری که به دست کارمندان نظامی یا غیر نظامی دولت فدرال ایالت متحده در راستای فعالیت‌های کارمندانه‌شان تولید شده‌اند، طبق اساسنامه در عرصهٔ عمومی قرار دارند.

البته همهٔ آثاری که توسط دولت آمریکا منتشر می‌شود در این رسته جای نمی‌گیرد. دولت آمریکا می‌تواند صاحب حق تکثیر آثاری که توسط دیگران به دولت تعلق گرفته‌است باشد، مثل آثاری که به دست پیمان‌کاران تولید شده‌است.

علاوه بر این تصاویر و رسانه‌های دیگری که در وب‌گاههایی با پسوند .mil و .gov یافت می‌شوند ممکن است از کتابخانه‌های عکسی[۱] تجاری که متعلق به دیگران‌اند استفاده کرده باشند. بررسی توضیح سیاست اسرار و امنیت وب‌گاه شاید مفید افتد اما مطمئن‌ترین راه برای کسب اطمینان از قرارداشتن عکس در عرصهٔ عمومی رد و بدل رایانامه با مدیر وب‌گاه است.

به این نکته هم باید اشاره شود که دولت‌های غیر آمریکایی معمولاً حق تکثیر آثاری را که به دست کارمندانشان تولید می‌شود برای خود قائل‌اند (مثلاً حق تکثیر تاج در بریتانیا). همچنین دولت‌های ایالتی و محلی در ایالات متحده معمولاً آثارشان را در عرصهٔ عمومی قرار نمی‌دهند و هر آینه خود را صاحب حق تکثیر آثارشان می‌دانند. لطفاً احتیاط پیشه کرده و اطلاعات مربوط به حق تکثیر را پیش از کپی بررسی کنید.


این قانون شامل همه آثار متعلق به دولت ایالات متحده نمی‌شود چرا که دولت از دریافت و حفظ اجازه تکثیر آثاری که به موجب انتقال یا وصیت، از دیگران به او منتقل می‌شود، نهی نشده است.

حق تکثیر در بریتانیا

ویرایش

خدمات حق تکثیر کشور بریتانیا خلاصهٔ خوبی مهیا کرده‌است. مبنای قانونی آن قانون حق تکثیر سال ۱۹۸۸، لایحهٔ طراحی‌ها و امتیازنامه‌ها [۲]، و تغییرات و اصلاحات آتی آن که به تفصیل در Jenkins IP آمده‌است می‌باشد. به طور خاص برای آثار ادبی هنری حق تکثیر هفتاد سال پس از مرگ آخرین پدیدآورنده به پایان می‌رسد و اگر پدیدآورنده مشخص نباشد هفتاد سال پس از خلق یا نشر اثر.

دفتر اطلاعات عموم [۳]، سابقاً HMSO به ما چنین گفته‌است: <blockquote|>

حق تکثیر آثار منتشرشده‌ای که تحت حمایت حق تکثیر تاج‌اند پنجاه سال از سالی که اثر اولین بار منتشر شده‌است پابرجاست. از این رو موادی که پنجاه و یک سال پیش منتشر شده‌است و هر اثر دیگری که مشمول حق تکثیر تاج بوده باشد و پیش از این تاریخ منتشر شده باشد، حق تکثیرش به سر آمده‌است و می‌توان آن را آزادانه در هر جای جهان منتشر کرد.

[۱]

ملاحظاتی پیرامون قوانین حق تکثیر کشورها

ویرایش

روسیه

ویرایش

بنا به قانون سال ۱۹۹۳ حق تکثیر روسیه موارد زیر مشمول حق تکثیر نمی‌شوند:

 • اسناد رسمی (قانون‌ها، حکم‌های دادگاهی و سایر متونِ از قِسمِ قانونگذارانه، دولتی و قضایی.)
 • نمادها و نشان‌های ایالتی-دولتی (پرچم، نشان رسمی، فرامین، اسکناس‌ها و سایر نمادها و نشان‌های ایالتی-دولتی)
 • آثار خلاقهٔ توده
 • گزارش‌های پیرامون رخدادها و واقعیت‌ها که خاصیت اطلاع‌رسانانه بدارند.

حقوق تکثیر روسی معمولاً هفتادسال پس از مرگ نویسنده منقضی می‌شوند. موارد متعلق به نویسندگانی که پیش از ۱۹۵۳ مرده‌اند در عرصهٔ عمومی قرار دارند- پیش از سال ۲۰۰۴ زمان انقضا ۵۰ سال بود و این تغییر مدت از پنجاه به هفتاد سال عطف بما سبق نشد. (رجوع کنید به Law 72-FZ, 2004 (به روسی)، مادهٔ ۲ بخش ۳).

اگر موردی در زمان زندگانی نویسنده منتشر نشده باشد حق تکثیرش هفتادسال پس از نخستین انتشار قانونی‌اش به سر می‌آید (اگر پیشتر در عرصهٔ عمومی قرار نگرفته باشد یعنی اگر در کمتر از هفتاد سال پس از مرگ نویسنده برای اولین بار منتشر شده باشد). بدین ترتیب بیشترین مدتی که اثری می‌تواند پس از مرگ نویسنده حق تکثیر بدارد ۱۴۰ سال است (اگر نویسنده پس از ۱۹۵۳ مرده باشد). یا ۱۲۰ سال اگر نویسنده پیش از ۱۹۵۳ مرده باشد و اثر پیش از ۲۰۰۳ منتشر شده باشد.

اگر اثری بدون نام یا با نام مستعار منتشر شده باشد و نویسنده‌اش ناشناس مانده باشد حق تکثیرش ۷۰ سال پس از نخستین انتشار قانونی‌اش به سر می‌رسد. اگر نویسنده کشف شود قاعدهٔ معمول جاری می‌شود.

وضعیت عرصهٔ عمومی در روسیه می‌تواند با آنِ آمریکا که کارگزارهای ویکی‌خبر در آن قرار دارند تفاوت کند.

افغانستان، اتیوپی، ایران، بوتان، سن مارینو، عراق، نپال، یمن

ویرایش

به گفتهٔ دفتر حق تکثیر ایالات متحده در circular 38a افغانستان، اتیوپی، ایران، بوتان، سن مارینو، عراق، نپال و شاید یمن هیچگونه رابطهٔ حق‌تکثیرانه با ایالات متحده نمی‌دارند (به اریتره اصلاً‌ اشاره نشده‌است.) آثاری که از این کشورها خاسته‌اند در ایالات متحده مشمول حق تکثیر نیستند و این ارتباطی به قوانین حق تکثیر محلی این کشورها نمی‌دارد (رجوع کنید به ‎17 USC § 104 که در circular واگویه شده‌است.)

با این حال به گفتهٔ جیمبو ویلز مشارکت‌کنندگان ویکی‌خبر باید تا آنجا که می‌توانند قوانین حق تکثیر این کشورها را محترم شمارند درست همان گونه که در مورد دیگر کشورهای جهان چنین می‌کنند.[۲]

عکس‌های شهرگان

ویرایش

این بخش بر اساس رهنمودهای آی‌ام‌دی‌بی (IMDB)است از این رو به طور خاص برای عکس‌های شهرگان صادق است لیکن بر سایر عکس‌ها هم اعمال تواند شد. عکس‌های مشروع معمولاً از سه جا با اجازه می‌آیند:

 1. استودیو، تولیدکننده، یا ناشر مجله یا هر خروجی رسانه‌ای دیگر که اول‌بار عکس را گرفته‌است.
 2. آژانس‌هایی که نمایندگی عکاسانی که عکس را گرفته‌اند بر عهده دارند یا خود عکاسان (مورد دوم به طور خاص برای عکاسان غیرحرفه‌ای صادق است).
 3. تحویل عکس توسط خود شخص نامدار یا نمایندهٔ قانونی وی.

واردکردن بخش‌های ناوردا و متن‌های جلد در ویکی‌خبر

ویرایش

با شرایط حق تکثیر کنونی ویکی‌خبر و امکانانت کنونی نرم‌افزار مدیاویکی: تنها هنگامی می‌توان مواد جی‌اف‌دی‌ال خارجی دارای قسمت‌های ناوردا و متن جلد به ویکی‌خبر وارد کرد که تمام شرایط زیر صادق باشند:

 1. شما دارندهٔ حق تکثیر این مواد جی‌اف‌دی‌ال خارجی باشید (یا اجازهٔ صریح بدارید مثلاً اجازهٔ کتبی از دارندهٔ حق تکثیر برای انجام کارهای زیر بدارید):
 2. طول و طبیعت این بخش‌های ناوردا و متن‌های جلد از آنچه در جعبهٔ ویرایش توان نوشت فراتر نرود.
 3. راضی به این باشید که این بخش‌های ناوردا تنها در تاریخچهٔ صفحه‌ای که این مواد خارجی در آن قرار داده شده‌اند بیایند.
 4. راضی به این باشید که کپی‌های آتی مطالب ویکی‌خبر تحت مجوز استاندهٔ جی‌اف‌دی‌ال بی بخش‌های ناوردا و بی متن‌های جلد رو و جلد پشت توزیع شود. (به بیان دیگر قبول کرده‌اید که در کپی‌های منتج از ویکی‌خبر این بخش‌های متن‌های اضافه‌شده به دست شما دیگر «بخش ناوردا» یا «متن جلد» به معنی آنچه در جی‌اف‌دی‌ال آمده‌است به حساب نخواهند آمد)
 5. بخش‌های بدواً ناوردا و/یا متون جلد در خلاصهٔ ویرایشی که با آن متن‌های جی‌اف‌دی‌الی مورد نظر را به ویکی‌خبر اَندَر کرده‌اید بیایند. (از این رو اگر آن ویرایش «حذف دائم» شود مواد جی‌اف‌دی‌الی و بخش‌های ناوردا و متون جلد همه با هم حذف خواهند شد.)

با دیدن شرایط سختگیرانهٔ بالا جایگزینی متن‌های جی‌اف‌دی‌الی حاوی بخش‌های ناوردا (یا متون جلد) با مطلب اصلی بدون بخش‌های ناوردا (هر جا چنین کاری ممکن است) سخت مطلوب می‌نماید.

حقوق و تکالیف بازاستفاده‌کنندگان

ویرایش

اگر می‌خواهید از مطالب ویکی‌خبر در کتاب‌ها/مقاله‌ها/وب‌گاه‌ها یا آثار چاپی دیگر استفاده کنید می‌توانید چنین کنید لیکن باید از جی‌اف‌دی‌ال تبعیت کنید. اگر صرفاً مقالهٔ ویکی‌خبر را کپی می‌کنید باید از بخش دو جی‌اف‌دی‌ال پیرامون کپی واژه‌به‌واژه آن گونه که در ویکی‌خبر:کپی واژه‌به‌واژه آمده‌است تبعیت کنید.

اگر با تغییر یا افزودن مطلب نسخه‌ای مشتق ایجاد می‌کنید، مستلزم پیروی از موارد زیرید:

 • مطالب شما هم باید تحت جی‌اف‌دی‌ال انتشار یابد.
 • باید از نویسندهٔ مقاله یاد کنید. (بخش ۴B) و
 • باید دسترسی به «نسخه‌ٔ شفاف» مطلب (بخش ۴J) را مهیا کنید. («نسخهٔ شفاف» یک مقالهٔ ویکی‌خبر هر کدام از قالب‌های قابل دریافت از ماست شامل متن ویکی، صفحه‌های وب اچ‌تی‌ام‌ال یا خورد اکس‌ام‌ال و غیره).

ممکن است بتوانید با قرار دادن یک پیوند مستقیم و آشکار به مقالهٔ ویکی‌خبر که در این وب‌گاه میزبانی می‌شود دو شرط آخر را برآورده سازید. همچنین باید امکان دسترسی به نسخهٔ شفافی از متن جدید را فراهم آورید. با این حال لطفاً توجه بدارید که بنیاد ویکی‌مدیا حفظ نسخهٔ شفاف و اطلاعات مربوط به نویسندگان را تضمین نمی‌کند. از این رو پیشنهاد می‌شود که شما خود اطلاعات مربوط به نویسندگان و یک نسخهٔ شفاف را با اثر مشتق خود عرضه دارید.

نمونهٔ اعلان

ویرایش

نمونه‌ای از اعلان برای مقاله‌ای که از مقالهٔ «دماوند» ویکی‌خبر استفاده کرده‌است ممکن است چنین باشد:

این مقاله تحت مجوز مستندات آزاد گنو (GNU Free Documentation License) انتشار یافته‌است و از مطالب «دماوند» در ویکی‌خبر در آن استفاده شده‌است.

(بدیهی است که در مورد مقاله‌های دیگر نام و پیوند تغییر خواهد کرد.)

به جای این کار می‌توانید نسخهٔ «دماوند» خود را به همراه فهرستی از نام‌های پنج نویسندهٔ اصلی متن (و اگر کمترند آنِ همگی) که در صفحهٔ عنوان یا بالای نوشتار آمده‌است توزیع کنید. تفصیل آن در متن مجوز جی‌اف‌دی‌ال آمده‌است. برای ویکی‌خبری انگلیسی و آلمانی ابزاری وجود می‌دارد که در تشخیص پنج نویسندهٔ اصلی به شما مدد می‌رساند این ابزار هنوز برای ویکی‌خبرهای دیگر راه‌اندازی نشده‌است. تمام مقاله‌های دگربارتوزیع‌شده باید نسخه‌ای از متن مجوز جی‌اف‌دی‌ال را همراه دارند.

مطالب منصفانه استفاده‌شده و استلزامات ویژه

ویرایش

تمام متون دست‌اول ویکی‌خبر با مجوز جی‌اف‌دی‌ال توزیع می‌شود. همچنین ممکن است که مقاله‌های ویکی‌خبر دربردارندهٔ نقل‌قول‌ها تصاویر یا رسانه‌های دیگری باشند که با دست یاختن به اصول استفادهٔ منصفانه در قوانین حق تکثیر ایالات متحده و با پیروی از رهنمود محتویات ناآزاد ما گنجانیده شده باشند. ترجیح بر این است که مطالب باآزادترین مجوز عملی محتویات (نظیر جی‌اف‌دی‌ال) به دست آمده باشند. هنگامی که که چنین تصاویر یا صداهایی اندرآن‌زمان موجود نباشند، می‌توان در بعضی موارد که ذکر آن در «شرایط استفادهٔ از رسانه‌های ناآزاد» رفته‌است دست به دامان استفادهٔ منصفانه شد.

در ویکی‌خبر باید دقیقاً مشخص شود که این مواد که از آنها «استفادهٔ منصفانه» شده‌است از مآخذی خارجی برگرفته شده‌اند(در صفحهٔ شرح تصویر یا تاریخچهٔ صفحه چنان که مناسب است). همچنین ممکن است که این منجر به محدودیت‌هایی هنگام استفاده از این مطالب «منصفانه استفاده‌شده» در خارج ویکی‌خبر شود: این مواد «منصفانه استفاده‌شده» با مجوز گنو انتشار نمی‌یابند بلکه مقررات «استفادهٔ منصفانهٔ» کشوری که مواد در آنجا اخذ می‌شود بر آنها جاری می‌شود.

وانگهی ویکی‌خبر از متونی با مجوزی سازگار با جی‌اف‌دی‌ال استفاده می‌کند. لیک ممکن است که این مجوزها شرایط اضافهٔ استفادهٔ دیگری هم بدارند که ما آنها را در متن‌های دست‌اول ویکی‌خبر جاری ندانیم (نظیر بخش‌های ناوردا و متن‌های جلد رو و جلد پشت). هنگامی که می‌خواهید چنین متن‌هایی شامل بخش‌های ناوردا یا متن جلد به ویکی‌خبر اندر کنید نگاهی به واردکردن بخش‌های ناوردا و متن‌های جلد در ویکی‌خبر در بالا بیندازید.

اگر مطالبی بی اجازه شما در ویکی خبر منتشر شده است و صاحب آنها شمااید

ویرایش

اگر شما صاحب مطالبی هستید که بی اجازهٔ شما در ویکی‌خبر استفاده شده‌است، می‌توانید درخواست حذف بلافاصلهٔ مطالب از ویکی‌خبر را بدهید. ویکی‌خبر:مشکلات حق تکثیر را ببینید. همچنین می‌توانید به مأمور مخصوص ما در این امر اطلاع دهید تا مطلب به طور دائم حذف شود. لیکن حذف دائم صفحه به این صورت ممکن است تا یک هفته به طول انجامد. همچنین می‌توانید صفحه را خالی کرده و {{نقض حق تکثیر|نشانی اینترنتی یا جایی که اثر را منتشر کرده‌اید}} قرار دهید. (با این حال متن همچنان در تاریخچهٔ صفحه موجود خواهد بود). به هر حال بدیهی‌است که در هر صورت ما نیازمند مدارکی دال بر صحت ادعای شما مبنی بر تعلق مطالب به شما هستیم.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش
 1. stock photography
 2. Designs and Patentes Act
 3. Office of Public Sector Information