باز کردن منو اصلی

ویکی‌خبر:سیاست‌ها و رهنمودها

سیاست‌های عمومیویرایش

سیاست‌های اصلیویرایش

  1. هرگز دیدگاه شخصی خود را در نگاشتن خبرها دخیل نکنید، حتی زمانی که از نظر علمی ثابت شده یا بسیار مورد تایید باشند.
  2. هرگز در طی ۲۴ ساعت یک مقاله یا بخشی از آن را بیش از سه بار واگردانی نکنید. این می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از یک جنگ واگردانی باشد.
  3. منابع‌تان را ذکر کنید. هرچیزی (بجز بدیهیات) در ویکی‌خبر نیاز به تایید شدن دارد و شما باید به خواننده بگوید اطلاعاتتان را از کجا آورده‌اید. اگر گزارشگر ویکی‌خبر هستید توانایی ارسال خبرهای دست اول را دارید.
  4. آثار و محتوایی را که مشمول حق‌تکثیر است٬ ارسال نکنید.
  5. آداب معاشرت را رعایت کنید و به دیگران احترام بگذارید.

اصول کاریویرایش

ویژگی‌های اختصاصیویرایش

برخی ویژگی‌های نرم‌افزاری که زمینه بدبکار رفتن را دارا هستند٬ چون حذف یا قفل کردن صفحات توسط ویرایشگران٬ به صورت اختصاصی فقط به مدیران تعلق دارد. مدیران افراد باتجربه و قابل اعتماد از بین خود کاربران پروژه هستند. سیاست‌های مرتبط با مدیران به شرح زیر است:

دیگر سیاست‌هاویرایش

سیاست‌ها چگونه ایجاد می‌شوند؟ویرایش

رعایت سیاست‌هاویرایش

شما یکی از اعضای اجتماع ما هستید و می‌توانید مقالات را ویرایش کنید و موظف به رعایت سیاست‌ها نیز می‌باشید. شما با رعایت سیاست‌ها و رهنمودها می‌توانید اشتباهات و مشکلات موجود در محتوا یا متون را اصلاح کرده و به بهبود پروژه کمک کنید. همچنین توجه داشته باشید از بدرفتاری با کاربران تازه کار پرهیز کرده و با نشان دادن اشتباه آن‌ها٬ به خوبی با آن‌ها رفتار کنید.