ویکی‌خبر:استفاده منصفانه

ویکی‌خبر

مقدمه
نوشتن یک خبر
نمای کلی خبر
کمک ویرایشی

برچسپ خبرها
جعبه‌های اطلاعاتی
آراستن خبر‌ها

سیاست‌ها و رهنمودها
دیدگاه بی‌طرف
راهنمای محتوی
ارجاع به منابع
شیوه‌نامه
قواعد نامگذاری
ویرایشگران
خبر دست اول
محتوی

تماس با ما
مدیران
گفتگوی برخط
بحث در مورد مشکلات فنی


استفاده منصفانه در ویکی‌خبرویرایش

استفاده منصافه در ویکی‌خبر متفاوت از ویکی‌پدیا می‌باشد. به جای شرح موارد غیرمجاز، این صفحه موارد مجاز را شرح می‌دهد. محتوای این صفحه برگرفته از ویکی‌خبر انگلیسی و سیاست‌های ویکی‌مدیا تدوین شده‌اند.

بارگذاری‌های محلی در مقایسه با بارگذاری در ویکی‌انبارویرایش

قانون ترجیحویرایش

فهرست سفید سیاست منصفانهویرایش

هر نوع محتوایی که در فهرست سفید گنجانده نشده‌اند، مجاز نمی‌باشند، اگر فکر می‌کنید که فهرست سفید باید توسعه یابد لطفاً در صفحهٔ بحث پیام بگذارید.

نشان‌واره‌ها، عکس‌های تبلیغاتی، و نماگرفت‌هاویرایش

عکس‌های تبلیغاتیویرایش

نشان‌واره‌هاویرایش

نماگرفت‌هاویرایش

در شرایط خبرهای فوریویرایش

تصاویر خبرهای فوری باید با برچسب {{تصویر خبر فوری}} علامت خورده باشند که به طور خودکار در ردهٔ تصاویر خبرهای فوری فهرست می‌شوند.

در شرایط خبرهای فوری، زمانی که حق تکثیر تصویر مورد نظر معلوم نمی‌باشد، می‌توان آن تصاویر را به طور موقت در ویکی‌خبر بارگذاری کرد تا زمانی که نسخهٔ آزاد آن یافت شود و بتوان آن را در ویکی‌انبار بارگذاری کرد.


تصاویر IRIN (شبکه‌های اطلاعاتی منطقه‌ای یکپارچه)ویرایش

حق تکثیر تاج و تختویرایش

جستار وابستهویرایش