ویکی‌خبر:ویرایشگران

ویرایشگران یا بازبین‌ها گروهی از کاربران ویکی‌خبر هستند که دارای توانایی‌های زیر می‌باشند:

  • علامت زدن نسخه‌ها به عنوان «بررسی شده» (review)
  • مشاهدهٔ علامت گشت تغییرات اخیر (patrolmarks)
  • مشاهدهٔ فهرست صفحه‌های بازبینی نشده (unreviewedpages)
  • واگردانی سریع ویرایش‌های آخرین کاربری که یک صفحه را ویرایش کرده‌است (rollback)
  • ویرایش صفحه‌های نیمه حفاظت‌شده (autoconfirmed)

ربات‌ها

ویرایش

ربات‌ها نیز می‌توانند پرچم این گروه کاربری داشته باشند، به این صورت که ویرایش‌های خودشان برچسب بازبینی شده می‌زنند؛ ربات‌ها نباید با دید زدن روی صفحات خبری برچسب بازبینی شده بزنند.

درخواست برای دسترسی ویرایشگر

ویرایش

تمامی درخواست‌ها برای ویرایشگری در صفحه تقاضای مجوز انجام می‌شود.

در این مرحله برای آسان‌تر شدن کار شما ابرازی با عنوان مرور آسان وجود دارد که شما می‌توانید آن را در صفحه ترجیحات کاربر آن را فعال کنید، با فعال شدن این ابزار گزینه‌ای به فهرست کشویی بالای صفحه اضافه می‌شود، که با کلیک بر روی آن کار بازبین شما به اتمام می‌رسد. برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ این ابزار ویکی‌خبر:ابزار بازبینی آسان را بخوانید.

پایدارسازی خودکار نسخه‌های جدید

ویرایش

مرورگران خودکار، ویرایشگران خودکار و یا بازبینان خودکار گروهی از کاربران ویکی‌خبر هستند که از اختیار autoreview برخورداند، در صورتی که آخرین نسخهٔ صفحهٔ در حال ویرایش بازبینی (پایدار) شده باشد نسخهٔ جدید برچسب «خودکار بررسی شد» می‌خورد و به حالت پایدار در می‌آیند. در حال حاضر ربات‌ها نیز از این اختیار برخوردارند. اختیار autoreview صفحه‌های تازه را به حالت پایدار نمی‌رساند و باید دستی توسط کاربران گروه کاربری ویرایشگران پایدار شوند، ربات‌ها نیز می‌توانند با داشتن دسترسی ویرایشگری این کار را دستی انجام دهند.

همچنین ببینید

ویرایش