ویکی‌خبر:راهنمای سبک


ویکی‌خبر

مقدمه
نوشتن یک خبر
نمای کلی خبر
کمک ویرایشی

برچسپ خبرها
جعبه‌های اطلاعاتی
آراستن خبر‌ها

سیاست‌ها و رهنمودها
دیدگاه بی‌طرف
راهنمای محتوی
ارجاع به منابع
شیوه‌نامه
قواعد نامگذاری
ویرایشگران
خبر دست اول
محتوی

تماس با ما
مدیران
گفتگوی برخط
بحث در مورد مشکلات فنی


وضعیتویرایش

قواعدویرایش

اساس نوشتن خبرویرایش

شش راهنمایی برای نوشتن بهترویرایش

عناوین خبرهاویرایش

از الگوی تاریخ استفاده کنیدویرایش

بند اولویرایش

طول خبرویرایش

لحن نوشتن و ساختارویرایش

تخصیصویرایش

زمان فعلویرایش

خبر در مورد رویدادهای آیندهویرایش

ارجاع به منابعویرایش

خبرها ممکن است از لینک‌های مختلف و با استناد به اخبار گوناگون باشند.

منابع ویکی‌خبر می‌توانند از لینک‌های خارجی به منابع آنلاین، یا اخبار چاپ شدهٔ مرجع، وب سایت‌ها با پس زمینه‌های مختلف و یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها باشند.

منابعی که استفاده می‌شود و باید قابل استناد باشند. درنتیجه ارائه تاریخ دقیق انتشار خبر، و نام و اطلاعات منبع برای ارجاع در آینده ضروری است.

بخش منابعویرایش

پیوند به منابع باید بی‌درنگ پس از نوشتن خبر صورت پذیرد، برای ثبت منابع از نشانه گذاری ==منابع== استفاده کنید.

  • بین منابع خط خالی باقی نگذارید. این به دلیل جلوگیری از اشکالات فنی است. در صورت وجود یک خط خالی در قسمت منابع کد HTML مربوطه دچار مشکل خواهد شد.
  • منابع باید به ترتیب تاریخ، از جدید ترین به قدیمی ترین مرتب شوند.
  • برای اثباتپذیری کامل خبر بهتر است حداقل دو منبع معتبر ارائه شود.

پیوند دادن منابعویرایش

اشاره به محتوای بر خطویرایش

حاشیه‌نویسی عددیویرایش

بخش پیوند به بیرونویرایش

بخش خبرهای مرتبطویرایش

سبک تفصیلی موضوعاتویرایش

استفاده از تصاویرویرایش

رده‌های ویکی‌خبرویرایش

جستار وابستهویرایش