ویکی‌خبر:راهنمای سبک


ویکی‌خبر

مقدمه
نوشتن یک خبر
نمای کلی خبر
کمک ویرایشی

برچسپ خبرها
جعبه‌های اطلاعاتی
آراستن خبر‌ها

سیاست‌ها و رهنمودها
دیدگاه بی‌طرف
راهنمای محتوی
ارجاع به منابع
شیوه‌نامه
قواعد نامگذاری
ویرایشگران
خبر دست اول
محتوی

تماس با ما
مدیران
گفتگوی برخط
بحث در مورد مشکلات فنی


وضعیت

ویرایش

قواعد

ویرایش

اساس نوشتن خبر

ویرایش

شش راهنمایی برای نوشتن بهتر

ویرایش

عناوین خبرها

ویرایش

از الگوی تاریخ استفاده کنید

ویرایش

بند اول

ویرایش

طول خبر

ویرایش

لحن نوشتن و ساختار

ویرایش

تخصیص

ویرایش

زمان فعل

ویرایش

خبر در مورد رویدادهای آینده

ویرایش

ارجاع به منابع

ویرایش

خبرها ممکن است از لینک‌های مختلف و با استناد به اخبار گوناگون باشند.

منابع ویکی‌خبر می‌توانند از لینک‌های خارجی به منابع آنلاین، یا اخبار چاپ شدهٔ مرجع، وب سایت‌ها با پس زمینه‌های مختلف و یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها باشند.

منابعی که استفاده می‌شود و باید قابل استناد باشند. درنتیجه ارائه تاریخ دقیق انتشار خبر، و نام و اطلاعات منبع برای ارجاع در آینده ضروری است.

بخش منابع

ویرایش

پیوند به منابع باید بی‌درنگ پس از نوشتن خبر صورت پذیرد، برای ثبت منابع از نشانه گذاری ==منابع== استفاده کنید.

  • بین منابع خط خالی باقی نگذارید. این به دلیل جلوگیری از اشکالات فنی است. در صورت وجود یک خط خالی در قسمت منابع کد HTML مربوطه دچار مشکل خواهد شد.
  • منابع باید به ترتیب تاریخ، از جدید ترین به قدیمی ترین مرتب شوند.
  • برای اثباتپذیری کامل خبر بهتر است حداقل دو منبع معتبر ارائه شود.

پیوند دادن منابع

ویرایش

اشاره به محتوای بر خط

ویرایش

حاشیه‌نویسی عددی

ویرایش

بخش پیوند به بیرون

ویرایش

بخش خبرهای مرتبط

ویرایش

سبک تفصیلی موضوعات

ویرایش

استفاده از تصاویر

ویرایش

رده‌های ویکی‌خبر

ویرایش

جستار وابسته

ویرایش