ویکی‌خبر:نام کاربری

نام کاربری به چه دردی می‌خورد؟

ویرایش

هنگامی‌که حساب کاربری جدیدی ایجاد می‌کنید، با آن نام وارد سیستم می‌شوید. برای این‌کار لازم است یک نام‌ کاربری برگزینید. این صفحه شامل برخی توصیه‌ها دربارهٔ انجام این‌کار است.

نام کاربری شما به تمام ویرایش‌هایتان در تمام صفحات ویکی‌خبر پیوند می‌خورد. این‌کار از جنبهٔ حق تکثیر هم مفید است: به عنوان مثال؛ اگر فردی بخواهد از ویرایش‌های شما در راهی که قوانین حق تکثیر ویکی‌خبر اجازه‌اش را نمی‌دهد استفاده کند، می‌تواند در صفحهٔ بحث شما این اجازه را از شما بگیرد. همچنین جی‌اف‌دی‌ال تشویق به اعتبار بخشیدن به پدیدآورندگان می‌کند و نام کاربری شما برای اعتبار بخشیدن به شما استفاده می‌شود.

امکان تغییر یافتن نام کاربری شما نیز وجود دارد، نگاهی به ویکی‌خبر:تابلوی اعلانات دیوان‌سالاران بیاندازید.

ما داشتن چند نام کاربری را تا هنگامیکه دلیل موجه وجود نداشته باشد توصیه نمی‌کنیم. نگاهی به ویکی‌خبر:حساب زاپاس بیاندازید.

انتخاب نام کاربری

ویرایش

بهترین نام‌های کاربری می‌تواند نام حقیقی شما یا نام مستعاری باشد که شما برای ویکی‌خبر استفاده می‌کنید. این بستگی به تمایل شما به ناشناس بودن در هنگام ویرایش مقالات دارد.

لطفاً نام کاربری‌ای برگزینید که به ما در نوشتن خبر کمک کند. بدین معنی که نه تنها نامی باشد که خودتان در نوشتن با آن راحتید بلکه باید به گونه‌ای باشد که مشارکت‌کنندگان دیگر هم با دیدن آن راحت باشند. به یاد داشته باشید که اسامی حساسیت برانگیز می‌تواند بر روی دیدگاه دیگران نسبت به اعتبار و دیدگاه سیاسی شما تأثیرگذار باشد. به‌علاوه، ویکی‌خبر یک کتاب مرجع جهانی است، پس مراقب باشید که از هر چیزی که افرادی از فرهنگ‌ها، مذاهب و گروه‌های دیگر را برنجاند، پرهیز کنید.

ویکی‌خبر توصیه می‌کند که کاربران از موارد زیر دوری کنند:

  1. نام سیاستمداران، نظامیان و افراد یا وقایع مذهبی.
  2. هر نام دیگری که می‌تواند بالقوه آزاردهنده باشد، و یا در جهت یا در ضد دیدگاهی سیاسی، قوانین و عقایدی باشد.

به نظرات دیگران اهمیت دهید.

افراد باید قادر باشند که شما را تنها از روی مشارکت‌هایتان قضاوت کنند و نه از روی احساساتی که یک نام مستعار حساسیت‌برانگیز در آنها ایجاد می‌کند. دوری گزیدن از این نامها به خود شما بستگی دارد. پس لطفاً دقت کنيد. به یاد داشته باشید که شما به عنوان بخشی از یک جامعه فعالیت می‌کنید. به همگان همان احترامی را بگذارید که انتظار دارید آنان به شما بگذارند.

حذف کردن نام کاربری

ویرایش

نام‌های کاربری که در ویکی‌خبر مشارکت داشته‌اند، قابل حذف نیستند. زیرا این عمل امکان ایجاد آن نام کاربری را برای شخص دیگری فراهم ساخته و آن شخص می‌تواند ادعای مالکیت متون نوشته شده توسط شخص قبلی را بنماید. البته می‌توانید درخواست حذف صفحهٔ کاربری و بحث خود را مطابق رهنمود ویکی‌خبر:صفحه‌های کاربری بنمایید.