ویکی‌خبر:واگردانی

میان‌بُر:
وخ:واگردانی

دسترسی واگردانی یک روند برای خنثی‌سازی ویرایش‌هایی است که مشخصا غیر سودمند هستند؛ مانند خرابکاری‌ها و ویرایش‌های بی‌معنی.

چه زمان می توان از دسترسی واگردانی استفاده کرد؟

ویرایش
  1. این دسترسی می‌باید فقط و فقط در زمانی که خرابکاری محرز است استفاده شود در صورت استفاده برای جنگ‌های ویرایشی دسترسی واگردانی بلافاصله بازپس گرفته خواهد شد و این احتمال وجود دارد که کاربری که از دسترسی سواستفاده کرده قطع دسترسی شود.
  2. هر یک از مدیران با توجه با قضاوت خودشان می‌توانند این دسترسی را به کاربر اعطا کنند. اما اعطای این دسترسی به کاربرانی که سابقه جنگ‌های ویرایشی دارند و یا بارها مورد قطع دسترسی قرار گرفته‌اند باید با احتیاط صورت بگیرد.
  3. در صورت مشاهده هرگونه سواستفاده هرمدیری اجازه دارد بلافاصله دسترسی را از کاربر بازپس بگیرد.

تفاوت دسترسی واگردانی با خنثی سازی چیست؟

ویرایش
  1. واگردانی آخرین ویرایش های کاربر خرابکار را باز می گرداند؛ اما در خنثی سازی شما می توانید انتخاب کنید تا اثر یکی از ویرایش های میانی خنثی شود.
  2. واگردانی تمام ویرایش های آخرین کاربر ویرایش کننده را خنثی می کند.
  3. واگردانی بلافاصله عمل می کند و تاییدی در آن صورت نمی گیرد.

چگونه می توان از این دسترسی استفاده نمود؟

ویرایش

ابتدا باید در ویکی‌خبر:درخواست‌های دسترسی واگردانی درخواست دهید تا این دسترسی برای شما وصل شود. سپس با یک کلیک بر دکمه واگردانی می توانید از دسترسیتان استفاده کنید. در این صورت این نتیجه نمایش داده می شود:


جز (ویرایش کاربر B (بحث) واگردانده شد به آخرین تغییری که کاربر A انجام داده بود)